Z histórie do súčasnosti

Folklórna skupina Bystränky – vznikla so Zboru pre občianske záležitosti pri OÚ. V 70. rokoch v našej obci vzniklo Miestne kultúrne stredisko s vedúcou Máriou Lukáčovou pracovníčkou Okresného osvetového strediska v Rožňave. Počas trvania tohto kultúrneho strediska v našej obci sa konali rôzne kultúrne vystúpenia s profesionálnymi účinkujúcimi ako napríklad P. Laiferová, Ružička, M. Velšicová a ďalší. Ľudia si zvykli na takéto kultúrne podujatia a boli stále žiadanejšie. Trvalo to však krátko nakoľko vedúca odišla na materskú dovolenku a po skončení sa do našej obce nevrátila a kultúra ostala znova na mŕtvom bode. Po dlhšej dobe členky ZPOZ začali vystupovať pri rôznych obecných podujatiach. Viac nás lákali podujatia, kde sme mohli prezentovať zvyky a obyčaje našej obce a zaspievať naše krásne Bystränské piesne. ZPOZ sa v 80. rokoch rozpadol a na podnet p. učiteľa Letanovského, ktorý bol aj vedúcim ZPOZ sme sa rozhodli zozbierať staré Bystränské piesne. V tejto práci nám pomohli starší občania. Prezentovali sme sa s nimi na miestnych podujatiach. Veľký problém nám robili kroje, ktoré sme si museli zhotoviť podľa starých krojov. Prvý krát sme v našom bystränskom kroji vystúpili v roku 1986 na výročnej členskej schôdzi JRD. Tu sme sa prvý raz predstavili ako Folklórna skupina pri OÚ Rožňavské Bystré. Boli to nasledujúce členky: Dávidová Zuzana, Dobošová Helena, Dobošová Zuzana, Molnárová Mária, Dobošová Mária, Galatová Helena, Maliňáková Mária, Polomská Helena a Tomková Zuzana. Potom sme vystúpili na Hostinu – Hody a na Silvestrovskej zábave. V roku 1987 sme sa prezentovali na futbalovom turnaji, kde sa k nám pridali aj nové členky : Šoltésová Helena, Jančošeková Zuzana, Uhrinová Mária. V tejto zostave sme pokračovali na rôznych obecných podujatiach. V roku 1993 sme pre šúdio Regina Banská Bystrica naspievali Bystränské svadobné piesne. Pre Národné kultúrne centrum Bratislava sme natočili zvyky a obyčaje našej dediny. Zúčastňujeme sa okresných slávností ako sú Rejdovské slávnosti, Rok na Gemeri, Brdárka, Gombasek, Betliar, Vlachovo a pod.. V posledných rokoch sme sa zúčastnili aj podujatí mimo okresu : Hontianska paráda v Hrušove, v Šenkviciach, Matičné dni v Martine, v Maďarsku, Pozývačky v Košiciach, v Moldave nad Bodvou, Horehronské slávnosti v Heľpe a ďalších. Hlavnou našou činnosťou sú však obecné podujatia ako sú Dni obce, Dni úcty k starším, Jubileá, Svadby a žiaľ aj smutnejšie podujatia ako sú rozlúčky s našimi občanmi- pohreby. Od roku 1986 sa v našej folklórnej skupine vystriedali tieto členky : Zuzana Dávidová u Bandúrä, Zuzana Dávidová u Jánošä, Mária Babičová u Janó, Helena Dobošová, Zuzana Dobošová, Mária Dobošová, Mária Dorkinová, Mária Molnárová u Tomka, Zuzana Jančošeková, Helena Sedláková, Mária Padláková, Mária Maliňáková, Mária Lengová, Helena Šoltésová, Zuzana Tomková, Helena Polomská, Helena Galatová, Mária Uhrinová, Zuzana Urbánová, Helena Gonosová, Eliška Babičová, Mária Dovcová, Helena Bradáčová, Jarmila Tomková, Zuzana Tomková, Marta Molnárová u Peštovej, Alica Simonová, Magda Štefanová, Miroslava Fráková, Mária Švarcová, Jana Švarcová, Lubica Ďurská, Dominika Ďurská, Eva Dovcová, Beáta Jančošeková, Andrea Urbanová, T. Kirschnerová, Miroslava Macková, Jana Konczová, Stanislav Ďurský a Rudolf Hanuštiak. Od Novembra 2009 stálimi účinkujúcimi sú : Eliška Babičová, Mária Dovcová, Miroslava Fráková, Márta Molnárová, Alica Simonová, Magda Štefanová, Jarmila Tomková, Zuzana Tomková, Mária Uhrinová, Zuzana Urbánová, Eva Dovcová, Dominika Ďurská, Stanislav Ďurský, Miroslava Macková a Jana Konczová.

História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míllnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.

Naši užívatelia

Tu je vhodné popísať, kto sú Vaši cieľoví užívatelia a prečo je práve tento projekt pre nich dôležitý. Dôležité je Vašich návštevníkov taktiež motivovať, aby sa na tieto stránky pravidelne vracali.

Vyhľadávanie

© 2011 Bystränky, administrácia : Ján Frák ml.