Fotogaléria

 

Horehronské dni spevu a tanca - 26. Jún 2010 - HEĽPA

 

Program: " V Nedeľu poobede v Bystrom na moste"

Účinkujúci:  Ďurský Stanislav, Ďurská Dominika

Sólisti: Hanuštiak Rudolf - akordeón

Spevácka a tanečná skupina : Babičová Eliška, Dovcová Mária, Fráková Miroslava, Molnárová Marta, Simonová Alica, Sedláková Helena, Tomková Jarmila, Tomková Zuzana, Uhrinová Mária, Urbánová Zuzana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18. Festival ľudového spevu a tanca - Vlachovo - 14. 9. 2010

 Účinkujúci: Dovcová Mária, Ďurský Stanislav, Ďurská Dominika, Fráková Miroslava, Molnárová Marta, Tomková Jarmila, Tomková Zuzana, Uhrinová Mária, Urbánová Zuzana, Hanuštiak Rudolf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejdová - 28. August 2010

Účinkujúci : Stanislav Ďurský, Dominika Ďurská, Rudolf Hanuštiak, Eliška Babičová, Miroslava Fráková, Marta Molnárová, Alica Simonová, Magda Štefanová, Jarmila Tomková, Zuzana Tomková, Mária Uhrinová, Zuzana Urbánová

 

 

 Dni obce - 4. 9. 2010

Začiatok o 13:30 Službami Božími v miestnom kostole. Po skončení program pokračoval na školskom dvore. Zišlo sa tam veľa ľudí.

Účinkujúci ako v Rejdovej.

 

 

 

Nosenie do koláčov - svadba u Simonovcov 18. 9. 2010

Pokračujeme v dobrých Bystränských zvykoch, jedným z takýchto zvykov je aj nosenie košíkov - " Dostacijä do kolášoch"  

Prišli sme do domu nevesty s piesňou: Nevydávaj sä ty diavšä ešte... Pred domom nás výtala svadobná mat. Do domu sme vošli vinšom - Tomková Zuzana :

Pán Boh daj štestia Vášmu domu.

Prichádzämo do Vášho domu, veselo spevom.

Aby aj Vám to veselo bulo, ale ny len teraz, ale aj po svadbe, bo svadba to velký kälšík.

Preto aj my kamarátka näša, smo ty prinesli daš do pomoci, bo do kolášoch velká dostacijä treba.

Prinášamo ty aj dajaký grošík. Prinesli smo ty, tiato dary z vdäšnosty a tak aj ty jich od nás vdäšne príjmy.

 

Svadobná mat nám podäkovala a pozvala nás k bohato prestretému stolu, aby nás pouctela. Medzi tým sme spievali rôzne svadobné piesne. Po bohatom pohostení smo sä podakovali, popräli, aby si svadbu dobre pokonšeli a odišli sme s piesňo: " Kot z Bystryho pajdem..."

 

Zúčastnili sa: Mária Dovcová, Miroslava Fráková, Marta Molnárová, Magda Štefánová, Jarmila Tomková, Zuzana Tomková, Mária Uhrinová

 

 

Deň úcty k starším - 26. 10. 2010

Oslavy sa začali v miestnej ZŠ o 13:30. Program pokračoval v školskej jedálni, pozdravili sme účastníkov, program sme začali "Baladou" - sólo Zuzana Tomková - ktorá bola venovaná našej dlhoročnej folklóristke Zuzane Dobošovej u Markuša. Ďalšou piesňou bola novo vzniknutá - " Hymna Bystränky".

Pokračovali sme piesňou " Koby sä mi mojä mlados navrátäla". Pre spríjemnenie sme pokračovali "Pletkami" - na Ondreja Uhrina. Týmito pletkami sme navodili veselú atmosféru. Ďalšími piesňami boli: Lúška, lúška, zelenušká, Kot sä žitko zelenalo. Nakoniec spoločne s pozvanými sme zaspievali :

Šijo že to húsky, Zdeleka mi páchneš.

 

Pozývačky na rok na Gemerik - 18. 11. 2010

 

 Blížil sa rok na Gemeri a bolo treba pozvať ľudí na toto podujatie. S GOS v Rožňave sme sa dohodli, že v krojoch pôjdeme pozývať ľudí po námestí a okolí Rožňavy spevom a takto budeme pozývať ľudí na " Rok na Gemeri". S košíkmi plných sladkostí a fľašou slivovice, tak ako je to u nás zvykom, sme ľudí oslovovali cestou z GOS cez námestie hlavnou zástavkou bolo okolie Radnice, pokračovali sme pred sporiteľnou, hotel Kras, LIDL, Sídlisko JUH a skončili sme pred Tescom.

 

 

 

 Rok na Gemeri - 20. 11. 2010

Program začínal o 17:00 , zahájenie programu patrilo Bystränkám. Z hľadiska sme prichádzali spevom na javisko, privítali sme divákov, zaspievali a zatancovali, tým sme otvorili program.

 

Stavanie Májov - 11. 6. 2011

"Stavaním Májov" sme chceli načrieť do studnice zvykov a obyčají našich predkov - oživiť tradície.

Skôr narodených našim prostredníctvom sme chceli preniesť do svojej mladosti a mladším sme chceli ukázať zvyky a obyčaje našich predkov. Program zahájili Bystränský parobci postavením Májov pred OÚ. Dievčatá počas stavania Májov spievali pieseň: " Pod naším obloškom stojí máj zelený". Po postavení Májov sme pozvali prítomných do sály kultúrneho domu, kde sme pokračovali pripraveným programom. Pekným spestrením programu bola výstava bábik v našom Bystränskom kroji, ktorú pripravila Matica Slovenská.

 

 

Fiľakovo - 15. výročie založenia Matice Slovenskej - 18. 6. 2011

Ďalším našim vydareným vystúpením bolo výstupenie vo Fiľakove, pri príležitosti 15. výročia založenia Matice Slovenskej za účasti popredných predstaviteľov regiónu. Hneď od príchodu prevládala v kolektíve dobrá nalada, viď. foto.

 

Našou pýchou sú aj krojované bábiky. Na tomto poduajtí sme vystavili len malú časť z nich. Za to, že sa môžeme nimi prezentovať ďakujeme Matici Slovenskej v Rožňave, ktorá nám poskytla financie na ich zhotovenie.

Jelšava - 20. 08. 2011

 

Spevácka skupina sa predstavila krásnymi Bystränskými piesňami a predvádzaním zhotovovania Kanišiek.

Deň obce - 10. 09. 2011

Deň obce sa konal pri príležitosti 720. výročia obce. Program bol zameraný na históriu obce, námety k vytvoreniu programu boli čerpané z kroniky obce. Ku každému obdobiu sme zaspievali pieseň, ktorá sa k nemu viazala.

Účinkujúci: Eliška Babičová, Stanislav Ďurský, Dominika Ďurská, Miroslava Fráková, Miroslava Macková, Marta Molnárová, Helena Kerekešová, Jarmila Tomková, Zuzana Tomová, Mária Uhrinová, Zuzana Urbánová.

 


Natáčanie DVD

 

11. 02. 2012 - Párašky

Fašiangy - Spríjemnili sme si ich pekným zvykom - Páraškami. V zasadačke Obecného úradu sa zišla skupina žien - členiek MS. Bystränky prispeli kultúrnou vložkou ktorá bola bohatá na zvyky viažúce sa k páraškám. Boli to hlavne zážitky zo života naších predkov. Celý čas sa ozývali hlasy naších prekrásnych bystränských piesní. Muži robili piarcá na mastenie koláčov a starali sa, aby ženám hrdlá nevyschli. Ženy pripravili pohostenie zo starodávnymi jedlami, ktoré sa podávali pri páraškách.

Škorce z makom, ktoré jedli drevenými lyžicami.

Buchty s rumovým čajom, nechýbal ani náš slávnostný koláč - Pletenec

Šušianky - sušené jablká a zákusky

Z bohato pripraveného stola si mohol každý vybrať podľa svojej chuti.

 

 


 

25. Výročie založenia FS

Založenie FS sme si pripomenuli na Rejdovských slávnostiach, kde riaditeľka GOS udelila skupine pamätný list.

 

39. ročník Gemerských folklórnych slávností - Rejdová - 25. august 2012

 

 

1. 9. 2012 - Deň obce

K dobrej atmosfére, ktorá vládla od začiatku prispelo aj počasie, ľudia boli dobre naladení a k sebe milí. Pre FS Bystränky bol tento deň zvlášť významný, krstilo sa nám DVD. Naším veľkým uznaním je ocenenie, ktoré sa nám dostalo od p. starostky : " Cena starostky obce DFS Bystränky "  , bolo to pre nás veľmi milé prekvapenie za ktoré veľmi ďakujeme. S hrdosťou si hovoríme, že tento deň bol dňom, ktorý patril celej našej obci, ale hlavne nám FS Bystränky, vďaka p. starostka! Ďalej sme pokračovali kultúrnym programom, dobre naladené, s predsavztatím pobaviť ľudí a dokázať, že sme hodné ocenenia, ktorého sa nám dostalo.

 

 

19. 10. 2012 - Strieborný podvečer - mesiac úcty k starším 

 

 

21. 10. 2012 - Festival ľudovej hudby - Hlase môj - hlase môj

 

V súťažnej prehliadke speváckych skupín našu skupinu "Bystränky" reprezentovala sólistka Dominika Ďurská, jej prekrásny hlas porota ohodnotila 1. miestom. 

 

10.11.2012 - Podmo na tanec ! 

 

Dňa 10. 11. 2012 v GOS Rožňave sa konala škola tanca, ktorého podujatia sa zúčastnila aj naša skupina. Veľký význam toto podujatie malo pre mladých folklóristov, ktorí sa naučili rôzne prvky v ľudovom tanci. 

 

24.11. 2012 - Rok na Gemeri 

 

Prestavili sme sa scénkou: " V Bystrom na hostinu".

 

13.12.2012 - Projekt Comenius - MŠ Stitnická Rožňava

Vyhľadávanie

© 2011 Bystränky, administrácia : Ján Frák ml.